Lista szkół - Gmina Szczerców


Wybierz miasto:
szkoły Chabielice
szkoły Lubiec
szkoły Osiny
szkoły Szczerców

Liceum ogólnokształcące
Piłsudskiego 66
97-420 Szczerców
telefon: 0446318044
Liceum profilowane
Piłsudskiego 66
97-420 Szczerców
telefon: 0446318044
Przedszkole Samorządowe w Szczercowie
3 Maja 4
97-420 Szczerców
telefon: 0446318043
Publiczne Gimnazjum
Rzeczna 7
97-420 Szczerców
telefon: 0446318513
Szkoła Podstawowa im. Ks Józefa Baranowicza w Szczercowie
Łaska 8
97-420 Szczerców
telefon: 0446318063
Szkoła Podstawowa w Chabielicach
Chabielice 5
97-420 Chabielice
telefon: 0446318316
Szkoła Podstawowa w Lubcu
Lubiec 61
97-420 Lubiec
telefon: 0446318224
Szkoła Podstawowa w Osinach
Osiny 13
97-420 Osiny
telefon: 0446318393
Technikum Informatyczne
Piłsudskiego 66
97-420 Szczerców
telefon: 0446318044
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Piłsudskiego 66
97-420 Szczerców
telefon: 0446318044
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie
Piłsudskiego 66
97-420 Szczerców
telefon: 0446318044

1